Richard Rudd

Richard Rudd är den som fått motta transmissionen Gene Keys. Han är förutom mystiker också lärare och poet.

Har kan du läsa mer om Richard Rudd på den engelska sidan.