Mer om

Några vanliga frågor om Gene Keys

  • Vad innebär Gene Keys?

Gene Keys kan liknas vid ett universellt inre språk vars centrala syfte är att väcka oss till vårt högsta syfte i livet. Gene Keys bygger på förutsättningen att vårt högre syfte existerar som en kod inbäddad i vårt fysiska DNA. Deras roll är att låsa upp och aktivera den koden och frigöra vårt sanna kreativa jag i världen.

  • Var kommer Gene Keys ifrån?

Gene Keys består av 64 universella arketyper som ligger till grund för strukturen i vårt universum. Gene Keys trasmissionen representerar en levande visdom som är gömd överallt i universum. Många andra kulturer och system har upptäckt samma geometri bakom hela skapelsen. Gene Keys har skapats of Richard Rudd. Gene Keys är också relaterade till Kinesiska I Ching.

  • Hur fungerar Gene Keys?

Som ett universellt språk, kan Gene Keys inandas direkt in i vårt liv genom en process av kontemplation. När vi begrundar Gene Keys, fysiskt, känslomässigt och mentalt, får vi tillgång till delar av oss själva vi tidigare inte kunnat se och känna. Vi ser både skuggor och gåvor och för möjlighet att acceptera oss själva, utan att försöka rymma eller tvinga oss själva att vara på ett visst sätt. Utifrån detta öppnas en dörr till ett nytt sätt att leva som är mer naturligt och mer glädjefullt. Vi hittar vår inre sanning. I Gene Keys språk, säger vi att vi genom att acceptera våra skuggor och vår natur kan börja öppna upp och höja frekvensen i vårt DNA. Vi talar alltså om en dimensionell förändring i vår inställning, där vi går in i en djupare acceptans av vår sanna gränslösa natur.

  • Varför är Gene Keys viktigt i en tid som denna?

Gene Keys är inte en begränsad och rigid lära med konkret början och slut. Istället kan Gene Keys enkelt anpassas till vår egen livsstil. Vid denna tid av intensiva världsförändringar och osäkerhet, är Gene Keys universell, levande och tidlös transmission som syftar till att väcka mänskligheten till sin högre potential.

  • Hur fungerar Gene Keys i relation till Human Design?

Även om båda metoderna är inspirerade av I Ching, är de mycket olika. Gene Keys är en levande överföring av visdom som vi tar emot och som sen finns inom oss. Till skillnad från Human Design är de inte ett profileringssystem med fasta strategier för hur vi ska ta beslut i våra liv. Gene Keys är en serie av  ”transformerande nycklar” som leder till högre medvetandetillstånd. Istället för att vara baserade på fasta parametrar, inbjuder Gene Keys dig till att omfamna osäkerheten i tillvaron och din egen gränslösa inre natur.

  • Vad menas med att de Gene Keys är en transmission?

Gene Keys är en transmission vars djupaste visdom ligger bortom ord. De är en universell visdom inbäddad i strukturen av människans DNA, och väntar på att låsas upp och transformeras. När en cell är mottaglig för att Gene Keys kontempleras inom oss, börjar de verka inuti oss, förvandla vårt liv genom en pågående process av förståelse, självförlåtelse och insikt.

En Hologenetic Profile är en multidimensionell karta som låter oss att skapa personliga vägar (sekvenser) som relaterar till transformerande resor genom Gene Keys. Du behöver veta datum, tid och plats där du föddes för att skapa din individuella profil. Din Hologenetic Profile är ett av de främsta verktygen för djup kontemplation i vårt eget liv. Det gör att vi kan förstå och till fullo förkroppsliga de universella mönster och arketyper som styr över vår livshistoria.

På ett ställe i boken Gene Keys finns det omtalat att Gene Keys första transmission kom till Richard Rudd, bokens författare, delvis i samma grotta som St Benedikt av Nursia en gång ägnade sig åt bön och kontemplation.

Gene Keys Shop - use the url and/or logo to embed in your mailouts, website, social media etc. It contains your unique ID - so any sales of digital products that result, you get a commission